بررسی سیستم های فازی وشبکه عصبی در تشخیص حالت چهره

بررسی سیستم های مبتنی بر fpga

ک‍ارب‍رد م‍ن‍طق‌ ف‍ازی‌ در ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا

× بررسی ساختار ترانزیستورها بر رویSoi  

× بررسی pipeline A/D

ب‍ررس‍ی‌ و ارائ‍ه‌ روش‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ آم‍وزش‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ع‍ص‍ب‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ ازال‍گ‍وری‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌

بررسی شارژهای بیسیم موبایل

بررسی سنسورهای دمایی استفاده شده در RFID ها

اندازه گیری مقاومت اتصالی نیمه هادی ها

ترانزیستورهای تونل زن تشدیدی

بررسی الگوریتم های خوشه بندی در داده کاوی

مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از منطق فازی

رمز نگاری و فشرده سازی سیگنال های صوت و تصویر

اولویت با علامت دارها می باشد

نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 15:49 | لینک  | 

نمونه سوال هاي حل شده ميكرو را آز آدرس زير دريافت كنيد.

http://s5.picofile.com/file/8126506768/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88.rar.html

نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 14:31 | لینک  | 

كارداني سما

کنترل از راه دور با سنسور مادون قرمز با كمك 555

نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 21:59 | لینک  | 

عناوینی که در کنار آن ها ستاره می باشد تحقیقاتی می باشند.

 

طراحیوپیادهسازيتوابعمنطقیبا fpga

طراحی fulladder توسط ساختار تکنولوژی نانو لوله کربنی به همراه شرح تکنولوؤی

* بررسیساختارنانولولهکربنیوچگونگیساختادواتالکترونیکیبکمکآن

طراحیوتحلیلانواعمداراتفلزیاب

* تحلیلنقشهکاملسیمکشیخودرو(سختافزارونرمافزار)

طراحییکآبشیرینکنخورشیدي

محافظمنبعتغذیهکامپیوتر

* بررسیمسائلمربوطبهراهاندازيواتصالبهشبکهنیروگاههايبخاري،گازيوآبیومقایسهآنها

* بررسینیروگاههايزیستتودهوتشریحیکنمونهایرانی

* بررسیپروژه-هايتولیدبرقباانرژي-هايتجدیدپذیردرایران

 

نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 11:55 | لینک  | 

با سلام و تبریک سال نو

نمونه سوالات سری اول را می توانید از آدرس زیر دانلود کنبد

http://uplod.ir/d45tsq6nk9kk/tamrin_tahlil_madar.rar.htm

نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 8:9 | لینک  | 

پاسخ تمرين در زير آورده شده است. مسلما پاسخ هاي ديگري نيز مي توان براي آن نوشت.

در ضمن بدست آوردن مقادير مربوط به متغير keytable به عهده دانشجويان مي باشد.

#include

#include

#include

#include

#asm

    .equ __lcd_port=0x18

#endasm


void main (void)

{

char buffer[6];

char key,i;


unsigned char keytable[17]={0xee,.....};

lcd_init(16);

lcd_clear();


while(1){

lcd_putsf("welcome");

delay_ms(500);


lcd_clear();


DDRD=0x0f;

PORTD=0xf0;

delay_us(10);

key=PIND;


DDRD=0xf0;

PORTD=0x0f;

delay_us(10);

key=PIND|key;

delay_ms(20);

i=0xff;

if (key!=0xff){

    for(i=0;i<16;i++){

       if(keytable[i]==key){

       i++;

       switch (i){

         case 9: i=0;

         sprintf(buffer,"key=%d",i);

         lcd_puts(buffer);

         break;

         case 10: lcd_putsf("key=*");

         break;

         case 11: lcd_putsf("key=#");

         break;

         case 12: lcd_putsf("key=f1");

         break;

         case 13: lcd_putsf("key=f2");

         break;

         case 14: lcd_putsf("key=f3");

         break;

         case 15: lcd_putchar("key=f4");

         break;

         default:

         sprintf(buffer,"key=%d",i);

         lcd_puts(buffer);

         }

        }

     }

}

}

}


در اينجا مي توان در تمام حالات مقدار i را به عنوان يك كاراكتر تعريف كرده(كاراكتر متناظر) و سپس بعد از اتمام switch با دو خط دستور زير آنرا روي lcd نمايش داد.

(sprintf(buffer,"key=%c",i

(lcd_puts(buffer


نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 13:39 | لینک  | 

 

-  طراحی و ساخت برد آموزشی FPGA

- توليد برق با استفاده از سلولهای فوتو ولتايی

- طراحی و ساخت منبع تغذيه 0 تا 30 ولت و 0 تا 2.55 آمپر با استفاده از ميکروکنترلر های خانواده AVR

- پردازش سیگنال الکتروکاردیوگرام مادر و جنین

- ربات تعقیب کننده خط با قابلیت تشخیص چهار راه و انتخاب مسیر

- بخش بندی تصاویر پزشکی با استفاده از مدل های شکل پذیز

- تستر ic دیجیتال با میکرو

- دفترچه نقاشی paint  با میکرو

- اتصال کارت هوشمند تلفن به AVR

- ریموت کنترل با موبایل

- طراحی بازیهای فکری با استفاده از FPGA (مثل شطرنج، ماروپله و....)

- دانشجویان عزیز می توانند از آدرس زیر نیز موضوع دلخواهی انتخاب کنند.

http://people.ece.cornell.edu/land/courses/ece4760/FinalProjects/

موضوع های پیشنهادی دانشجویان....

در دوبند آخر موضوعات بررسی شده و سپس تائید یا رد می شوند.

نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 7:29 | لینک  | 

عناوین پیشنهادی برای درس پروژه كارداني

 پروژه های تحقیقاتی:

- بررسي پروتكل هاي مختلف بكار برده شده در شبكه هاي ارتباط اينترنتي

- مقايسه و كاربرد شبكه هاي بيسيم و باسيم

- مقايسه و بررسي كاربرد هاي AVR و FPGA

- بررسي نحوه تبادل داده بين دوربين هاي مدار بسته كنترلي و مركز آن


نوشته شده توسط زینب ظهیری در ساعت 15:21 | لینک  |